Redesign Tidskriften Betong

Tidskriften Betong får en maskulin och tydlig ny form i samband med 100-årsjubileet 2015. För att lätta upp rytmen i tidskriften har innehållet i framvagnen delats upp med fler ensidingar. Annonserna får en bättre placering genom att de i största möjliga mån läggs på högersidor. Det redaktionella materialet skiljer sig från annonserna med ett välstrukturerat, tydligt formspråk och med distinkt karaktär på vinjetter och typsnitt.