Annedals Bomässa 2012

Folder på uppdrag av Fastighetsägarna, BMI mfl inför bomässan i Annedal 2012. Den trycks på a3 som sen C-falsas. Foldern gick till tryck nu i slutet på juni och upplagan är 50 000 ex.